Historie

Oblasti v údolí a deltě Nilu představují kolébku civilizace starověkého Egypta.

Egyptská civilizace náleží k nejstarším na světě. V roce 2850 př.n.l. vládce Egypta Menes sjednotil království Horního a Dolního Egypta, hlavním městem se stal Memfis. Založil rovněž I. dynastii. V Egyptě se stavěly pyramidy jakožto hrobky pro faraóny, vzkvétalo umění, obchod i řemeslnictví. V období kolem roku 3000 př.n.l. pochází hieroglyfy, jimiž byly zaznamenávány různé texty na rozličné materiály.

Roku 332 př.n.l dobyl Egypt Alexandr Veliký a stal se jednou z jeho provincií. Po jeho smrti nastoupila na trůn dynastie Ptolemaiovců. Z této dynastie pocházela rovněž královna Kleopatra VII, která spáchala sebevraždu.

Roku 30 př.n.l. se Egypt stává římskou provincií, a to až do rozpadu Římské říše roku 395 n.l. Poté náležel do Byzantské (Východořímské říše).

Roku 641 n.l. dobyli Egypt Arabové a začali s postupnou islamizací obyvatelstva. Vystřídalo se tu několik arabských dynastií.

Roku 1517 byl Egypt dobyt osmanskými Turky. V tomto období došlo k úpadku hospodářského a kulturního rozvoje.

Roku 1798 se Napoleon Bonaparte bezúspěšně snažil dobýt Egypt. Roku 1805 se stal osmanským guvernérem Albánec Muhammad Ali, který vládnul až do roku 1849. Osvobodil Egypt od turecké nadvlády, provedl reformy správy, školství a armády a zmodernizoval hospodářství. V letech 1838 - 1841 vedl války proti Turkům. Lehkomyslná politika a rozhazovačnost jeho následníků způsobily, že byl Egypt zadlužen u francouzských a anglických bank. Roku 1869 byl slavnostně otevřen Suezský průplav. V roce 1876 byla ustálena francouzsko-anglická kontrola nad financemi. Pět let nato došlo k povstání za nezávislost pod vedením Urabiho Pashy, které bylo krvavě potlačeno Brity roku 1882. Egypt se tak stal protektorátem Velké Británie.

V roce 1922 získal Egypt nezávislost, jakožto Egyptské království v čele s králem Fuadem I. Po něm v roce 1936 nastoupil na trůn jeho syn Faruk. Během 2. světové války byl Egypt hlavní britskou základnou.

V roce 1952 se násílím zmocnil vlády Muhammad Nagib. V témže roce byla vyhlášena Egyptská republika, v jejímž čele v letech 1953-1954 stál Nagib . V roce 1954 plukovník Gamal Abd-el Násir svhnul vládu Nagiba. Poté znárodnil Suezský průplav, což se ovšem nelíbilo izraelské, britské a francouzské vládě a tak zahájily v roce 1956 neúspěšnou vojenskou intervenci, pomocí níž si chtěli získat zpět svůj dávný vliv. Po tzv."šestidenní válce" s Izraelem v roce 1967 ztratil Egypt Sinajský poloostrov.

28. září 1970 zemřel Násir na infarkt. Po něm nastoupil Anvar as Sádát, který přerušil styky s SSSR a orientoval se především na Západ. Roku 1979 uzavřel mír s Izraelem a získal zpět Sinajský poloostrov. Tato mírová smlouva s Izraelem však znamenala desetiletou izolaci od ostatních arabských států. V roce 1981 byl na Sádáta spáchán atentát. Po něm nastoupil Muhammad Husní Mubarak, současný egyptský prezident.

I přes tak bohatou historii zůstává jedna věc stálá, a tou je počasí v Egyptě - krajina zalitá sluncem.

Přeposlat Tisknout

Počasí

Čtvrtek 32°C Počasí pro Čtvrtek

Pondělí 23°C Počasí pro Pondělí

Dlouhodobá předpověď

Aktuální kurz měny

EUREUR = 25.66 CZK

USDUSD = 22.06 CZK

EGPEGP = 1.4 CZK

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist